Złoto to niewątpliwie metal budzący największe emocje. To jedna z najstarszych i najpewniejszych zarazem walut. Doskonały nośnik wartości pieniądza w czasie. Nikogo zatem nie powinno dziwić ogromne zainteresowanie tym szlachetnym kruszcem zgłaszane zarówno przez przemysł, banki centralne jak i inwestorów indywidualnych. Dlaczego warto inwestować w złoto? Jaka strategia inwestycyjna będzie najlepsza?

Inwestowanie w złoto – dlaczego warto?

Powodów skłaniających do włączenia złota do własnego portfela inwestycyjnego jest co najmniej kilka. Zaliczają się do nich, przede wszystkim, spekulacja oraz ochrona kapitału. Dla większości inwestorów złoto stanowi skuteczny sposób zabezpieczenia wartości majątku w niepewnych czasach – np. podczas konfliktów zbrojnych czy istotnych zmian o charakterze społeczno-politycznym, które prowadzą do istotnych zawirowań na światowych giełdach. Jak pokazują historyczne notowania złoto w długim horyzoncie czasowym stanowi również doskonałą lokatę kapitału – ostoję bezpieczeństwa z dużym potencjałem wzrostu.

Dla spekulantów inwestycja w złoto ma charakter krótkoterminowy. Ryzyko z nią związane jest stosunkowo wysokie, jednak zwrot z inwestycji, choć zależny od wielu elementów, może okazać się bardzo satysfakcjonujący. Realizacja takiego scenariusza wymaga jednak wiedzy, doświadczenia i… odrobiny szczęścia. Do najważniejszymi argumentów, skłaniających inwestorów do lokowania w złocie posiadanych nadwyżek finansowych, zaliczają się takie fakty jak to, że:

  1. Złoto jest odporne na inflację – w przeciwieństwie do innych pieniędzy, nie można go „dodrukować” i tym samym wpłynąć na jego wartość;
  2. Złoto jest odporne na zawirowania na światowych giełdach – spadki na giełdach skutkują zwykle wzrostem wartości złota, gdyż środki ze sprzedaży akcji wielu inwestorów lokuje właśnie w złocie;
  1. Złoto jest doskonałym nośnikiem wartości pieniądza w czasie – cecha ta czyni z niego doskonały sposób na zabezpieczenie i przekazanie zgromadzonego majątku kolejnym pokoleniom;
  1. Złoto jest powszechnie akceptowaną walutą – stanowi przedmiot wymiany handlowej w dosłownie każdym miejscu na ziemi;
  1. Złoto występuje w przyrodzie w ograniczonej ilości – złoża złota systematycznie się wyczerpują, dzięki czemu w długim horyzoncie czasowym cena kruszcu z pewnością będzie szybować w górę;
  1. Złoto ma szerokie spektrum zastosowań – duży i, co istotne, stale rosnący popyt, sprawia, że inwestycja w złoto może okazać się nie tylko sposobem na zabezpieczenie, ale też doskonałą inwestycją.

Krótko- czy długoterminowe inwestowanie w złoto – co się bardziej opłaca?

Horyzont czasowy inwestycji w złoto pozostaje w silnym związku z obranym celem inwestycyjnym. W przypadku spekulacji znacznie lepiej sprawdzają się strategie krótkoterminowe – zakup w momencie, gdy cena jest stosunkowo niska, a następnie sprzedaż po wyższej cenie. Niestety rozpoznanie właściwego momentu na wejście i wyjście z inwestycji jest niezwykle trudne. Realizacji takiej strategii sprzyjają bardzo często media, które w momencie hossy bardzo intensywnie promują inwestycje w złoto, co skutkuje pojawieniem się na rynku wielu niedoświadczonych inwestorów. Windują oni kurs kruszcu, ochoczo kupując złoto po wysokich cenach od spekulantów, jednak z inwestycji wychodzą bez lub ze stosunkowo niskim zyskiem.

Warto w tym momencie podkreślić, że inwestycja w złoto, tak samo jak każda inna inwestycja, niesie za sobą pewne ryzyko. Sposobem na jego ograniczenie jest niewątpliwie wydłużenie horyzontu czasowego inwestycji. Jak pokazuje historyczny kurs złota, inwestycja taka charakteryzuje się względnie wysokim poziomem bezpieczeństwa. Między innymi z tego względu większość inwestorów nie traktuje złota jako dobrego narzędzia do spekulacji, ale jako swoiste ubezpieczenie, chroniące przed spadkiem wartości pieniądza papierowego.

Alternatywnym sposobem na redukcję ryzyka może być systematyczne kupowanie kruszcu – tzw. strategia średniej ceny. Pozwoli ona uniknąć zakupu dużej ilości złota na tzw. górce, co jest jednym z najczęstszych błędów niedoświadczonych inwestorów.

Co warto wziąć pod uwagę przy podejmowaniu decyzji?

Zastanawiając się nad ulokowaniem w złocie części swoich oszczędności, warto przede wszystkim ustalić cel takiej inwestycji, gdyż to właśnie od celu inwestycyjnego zależeć powinien horyzont czasowy. W przypadku spekulacji będzie to inwestycja krótkoterminowa, w przypadku chęci zabezpieczenia wartości zgromadzonego majątku – długoterminowa. Wprawdzie spekulacja na złocie jest możliwa, jednak nie stanowi najlepszego sposobu na pomnażanie kapitału. Znacznie lepiej do spekulacji nadają się instrumenty finansowe. Kupno sztabki złota warto zatem potraktować jako sposób na zabezpieczenie kapitału na wypadek inflacji bądź kryzysów ekonomicznych.

Dokonując zakupu złota inwestycyjnego warto również wziąć pod uwagę własną skłonność do ryzyka, umiejętność podejmowania rozsądnych decyzji w przypadku dużych wahań cen kruszcu, poziom wiedzy na temat rynku złota, a także płynność zakupionego kruszcu (znacznie trudniej znaleźć kupca na pełnowymiarową sztabkę niż popularne monety).

Autorem postu gościnnego jest Jakub Górecki – redaktor bloga o finansach MySaver