Dziś tematem przewodnim będzie oszczędzanie i inwestowanie wolnych środków. Często słyszę – „co lepsze? fundusz czy lokata?”. Czy jest na to jedna odpowiedź? Dla jednego lepszy może być fiat, a dla innego bmw, jeden z nas lubi jabłka, inny woli pomarańcze. Tak samo jak w życiu, tak samo w inwestowaniu. Nie ma jednoznacznej odpowiedzi, a to co jest dobre dla jednego nie musi być dobre dla wszystkich 🙂 Trochę zagmatwałem, ale postaram się przybliżyć idee obu rodzai inwestycji. Jedno jest pewne – oszczędzanie jest dobre samo w sobie.

Stopy procentowe – szansa czy zagrożenie?

Lokata bankowa to najpopularniejsza i najbardziej bezpieczna forma oszczędzanie. Zysk z niej na chwilę obecną to ok 4-5%,  jednak dyskusyjna jest kwestia czy przy obecnym poziomie stóp procentowych jest w stanie przynieść zyski. Inflacja sprzyja osiąganiu realnego zysku na dobrym poziomie, natomiast w przypadku funduszy inwestycyjnych, zysk ten może być dużo większy. Dlatego aby móc porównać oba przypadku niezbędne jest poznanie zalet oraz wad zarówno funduszy, jak i samych lokat.

Fundusz inwestycyjny, czy lokata?

Horyzont inwestycyjny – w przypadku lokat bankowych jest on określony, natomiast w przypadku inwestowania w fundusze inwestycyjne to my określamy moment wejścia, jak i wyjścia z rynku

Zyski z inwestycji – lokaty należą do produktów oszczędnościowych, w których zysk jest określony z góry i gwarantowany do osiągnięcia. W przypadku funduszy inwestycyjnych zysk zależy od zachowania instrumentu finansowego, na którym oparliśmy swoją inwestycję. Tak np. Fundusz inwestycyjny akcyjny, będzie odwzorowywał zachowanie akcji, natomiast obligacyjny, zachowanie obligacji. Kwota zysku jest dodatkowo zależna od zarządzających, ich umiejętności i polityki inwestycyjnej, wpłacana kwota nie ma znaczenia.

Podatek od zysku – w lokatach sprawach prosta i oczywista – podatek pobierany na koniec trwania lokaty od zysku. W przypadku funduszy sprawa jest bardziej skomplikowana. Podatek pobierany przy odsprzedaży jednostek uczestnictwa. Chyba, że reinwestujemy środki w ramach jednego funduszu parasolowego lub w ramach polisy inwestycyjnej.

1Ryzyko inwestycyjne – w przypadku lokat bankowych praktycznie nie istnieje. Po prostu załóżmy brak czarnowidztwa i brak ryzyka. W funduszach istnieje ryzyko, które jest określane jako amplituda wahań danego instrumentu w czasie.

Różnorodność inwestycji – w przypadku lokat to nie ma, o czym mówić – istnieje tu tylko gotówka. W przypadku funduszy mamy możliwość inwestowania praktycznie we wszystko – akcje, obligacje, ropa, złoto, waluty, nieruchomości, dzieła sztuki, wino inwestycyjne itp. Wystarczy znaleźć odpowiedni fundusz. W tym przypadku możliwości inwestycyjnych jest wiele, a „sky is the limit”

Koszty – w przypadku lokat brak kosztów, natomiast w funduszach – opłata za zarządzanie oraz dystrybucyjna. Czasami dochodzą jeszcze inne koszty, ale dokładny ich opis jest dostępny w prospekcie informacyjnym, bądź w karcie funduszu.

Bezpieczeństwo – Przy wyborze odpowiedniego rozwiązania, jednym z najważniejszych elementów. Decydując się na lokaty bankowe, zawsze powinniśmy mieć na uwadze fakt, że środki z lokat są włączane do aktywów banku, a więc stają się jego własnością. W razie upadłości instytucji, wypłaty depozytów zarówno osobom fizycznym, jak i prawnym do równowartości 100 000 euro zapewnia jedynie Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Dlatego też pod tym względem bezpieczniejszy jest fundusz, gdyż z reguły nie może on zbankrutować. W przypadku bankructwa TFI, aktywa uczestników poszczególnych funduszy nie wchodzą do masy upadłościowej firmy.

PODSUMOWANIE

Podsumowując, stojąc przed wyborem pomiędzy lokata bankową, a funduszem inwestycyjnym powinniśmy przede wszystkim zastanowić się jaki cel ma nasza inwestycja. Czy chodzi o przetrzymanie pieniędzy na krótki okres czasu, czy zależy nam na inwestycji długoterminowej. W przypadku tej drugiej fundusze powinny okazać się lepszym rozwiązaniem. Im krótszy czas inwestycji oraz im bardziej konserwatywnie podchodzimy do inwestycji oczekując pewnych zysków, nasz wzrok powinniśmy skierować ku lokatom bankowym.

Podchodząc do tematu na zasadzie – jeżeli oszczędzanie to lokata bankowa, jeżeli inwestowanie to fundusz inwestycyjny. Odpowiedź na pytanie co wybrać, jest bardzo prosta. Jednak sami musimy stwierdzić co dla nas jest najlepsze, ponieważ  nie ma bowiem uniwersalnej odpowiedzi na pytanie, która forma kapitału jest odpowiedniejsza. Wszystko zależy od osoby, jej podejścia do oszczędzania, inwestowania, ryzyka, horyzontu inwestycyjnego itp. Dopiero analizując wszystkie wady i zalety jesteśmy w stanie podjąć odpowiednią decyzję. Czasami też pomoże nam intuicja.

LOKATY BANKOWE – 2 propozycję na grudzień 2014

Poniżej umieszczam dwie fajne propozycję lokat bankowych na daną chwilę.

PrzechwytywaniePrzechwytywanie

 

Pozdrawiam!