Inwestowanie w fundusze inwestycyjne to przede wszystkim profesjonalne zarządzanie, odpowiednia płynność inwestycji, wyższa dochodowość nad standardowymi formami inwestowanie. Do zalet tej formy inwestowania zaliczyć możemy również rozproszenie ryzyka i wysokie bezpieczeństwo powierzonych środków. Jest to rozwiązanie dla osób poszukujących wyższych stóp zwrotu niż standardowe lokaty bankowe, nie chcąc przy tym samemu inwestować na giełdzie. W ostatnim czasie widzimy rekordy popularność tej klasy aktywów, czego wyznacznikiem są rekordowe wartości aktywów netto zgromadzonych w funduszach.

Poniżej pozwoliłem sobie przygotować listę 10 korzyści inwestowania w fundusze w porównaniu z tradycyjnymi formami oszczędzania:

  1. Fundusze inwestycyjne są doskonałą formą lokowania nadwyżek kapitału z budżetu dla osób, które chcą otrzymywać wyższe stopy zwrotu, a jednocześnie nie dysponują czasem na indywidualne poszukiwanie najlepszych inwestycji na giełdzie. Dodatkowo przy inwestowaniu w fundusze nie jest wymagana zaawansowana wiedza o funkcjonowaniu rynku kapitałowego.
  2. Inwestowanie za pośrednictwem funduszu inwestycyjnego jest tańsze niż inwestowanie samodzielnie na giełdzie. Tak to prawda, ponieważ koszty, które ponosimy inwestując samodzielnie na rynku kapitałowym, w tym przypadku rozkładają się na wielu uczestników. Zwykle przy inwestycjach na rynku kapitałowym nie posiadamy odpowiednich środków, które zapewniłyby rentowność inwestycji przy danym poziomie kosztów. Dodatkowo inwestorzy instytucjonalni, do których zaliczyć możemy fundusze, mają dużo niższe koszty niż inwestorzy indywidualni.
  3. Fundusz inwestycyjny posiada możliwość inwestowania w klasy aktywów niedostępne dla drobnych inwestorów, zaliczyć tu możemy – operacje rynku pieniężnego, przetargi bonów skarbowych i obligacji, transakcje pakietowe oraz duże pakiety akcji na rynku pierwotnym.
  4. Efekt skali przy inwestowaniu w fundusze pozwala na nabycie większej liczby różnorodnych instrumentów finansowych – dywersyfikacja portfela. Co zapewnia rozproszenie ryzyka na wiele instrumentów finansowych, co nie jest możliwe dla drobnych inwestorów indywidualnych. Powoduje to zmniejszenie ryzyka na portfelu.
  5. Fundusze posiadają szeroki wachlarz produktów, a także bardzo elastyczną ofertę. Mamy możliwość wyboru funduszu charakteryzującego się konkretnymi zasadami dywersyfikacji, odpowiednią strategią inwestycyjną, wybrany przez nas poziom ryzyka, czy dochodowość. Dzięki funduszom mamy możliwość tworzyć długookresowe plany inwestowania pieniędzy, jak również budowania kapitału inwestycyjnego
  6. W większości przypadków, aby zacząć inwestować w fundusze inwestycyjne nie musimy posiadać wysokiego kapitału. W większości otwartych funduszy inwestycyjnych nie ma minimalnej wysokości wpłat lub jest ona na poziomie 500zł. Jest to kwota spokojna do zaakceptowania nawet przez mniej zamożnych inwestorów. Dla porównania minimalna kwota większości lokat to 1000zł
  7. Fundusz inwestycyjny zapewni możliwość wejścia oraz wyjścia z inwestycji w dogodnym dla nas momencie. Co oznacza szybką reakcje na zmiany zachodzące na rynku kapitałowym. Dzięki temu możemy zmieniać i dopasowywać naszą inwestycji do panującej koniunktury.
  8. Funduszem inwestycyjnym zarządzają najlepsi specjaliści posiada dający odpowiednią wiedze w zakresie funkcjonowania rynków finansowych. Możemy zaliczyć do nich – analityków finansowych, maklerów papierów wartościowych jak również doradców inwestycyjnych. Ich kwalifikacje podlegają kontroli Komisji Nadzoru Finansowego.
  9. Jednostki uczestnictwa mogą być przedmiotem zastawu stosowanego jako zabezpieczenie oznaczonych wierzytelności
  10. Mamy możliwość stosowania strategii inwestycyjnych. Co rozumiemy pod tym hasłem?